Lager opgeleiden vertrouwen wetenschap veel minder

In hun artikel Vertrouwen in wetenschap is stabiel en behoorlijk groot op deze site concluderen Van der Velden en Muffels geruststellend dat het vertrouwen in de wetenschap in Nederland gemiddeld genomen groot is. Onder deze oppervlakte van een hoog gemiddeld vertrouwen gaapt echter een opleidingskloof. Dat geldt voor verschillende instituties, maar juist over de wetenschap verschillen Nederlandse laag- en hoogopgeleiden flink van mening.

Lager opgeleiden vertrouwen wetenschap veel minder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *