Geen categorie

Het grootste probleem van de journalistiek

‘Het grootste probleem van de journalistiek is niet een tekort aan publiek, maar het afnemende vertrouwen van dat publiek’, kopte dagblad Trouw in 2016. Twee jaar later stelde Joris Luyendijk, in de aanloop van zijn theatertoer over Haagse journalisten dat het ‘Vertrouwen in de journalistiek op historisch dieptepunt’ is. Inderdaad, kijk om je heen, iedereen […]

No Comments Read More