Weerstand tegen vaccinaties in geavanceerde kennissamenlevingen