• De Koster, W., Achterberg, P., Ivanova, N. (2015) Reconsidering the impact of informational provision on opinions of suspended sentences in the Netherlands: the importance of cultural frames. Crime and Delinquency, forthcoming.
  • Achterberg, P. & Mascini, P. (2013) Kenmerken Nederlanders die de rechtspraak wantrouwen zich door institutioneel wantrouwen in het algemeen? Nederlands JuristenBlad, 2013 (11) 671-678.
  • De Koster, W., Van der Waal, J., Achterberg, P., & Houtman, D. (2008). The Rise of the Penal State: Neo-Liberalization or New Political Culture? British Journal of Criminology, 48(6), 720-734
  • De Koster, W., Van der Waal, J., Achterberg, P., & Houtman, D. (2008). De opkomst van de strafstaat: Neoliberalisering of een nieuwe politieke cultuur? Sociologie, 4(4), 311-325.