• Gielens, E., Roosma, F., & Achterberg, P. (2023). Dimensions of controversy: Investigating the structure of public support for Universal Basic Income in the Netherlands. International Journal of Social Welfare.
 • Gielens, E., Roosma, F., & Achterberg, P. (2023). Between left and right: A discourse network analysis of Universal Basic Income on Dutch Twitter. Journal of Social Policy, 1-22.
 • Maineri, A. M., Achterberg, P., & Luijkx, R. (2022). Switch on the Big Brother! Investigating the educational gradients in acceptance of online and public areas surveillance among European citizens. European Societies24(5), 628-656.
 • Buchel, O, Luijkx, R., & Achterberg, P. (2020) Objective and Subjective Socioeconomic Status as Sources of Status-Legitimacy Effect and Legitimation of Income Inequality. Political Psychology, forthcoming.
 • Achterberg, P. (2020) Een populistisch thuis? Religieuze achtergrond en populisme in Nederland. In: K.de Jager (red.) Theocratie en populisme; Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk. Bilblebelt studies deel 5 (pp 49-65).
 • Gielens, E., Roosma, F. & Achterberg, P. (2019) Deservingness in the eye of the beholder: A vignette-experiment on the moderating role of cultural profiles in supporting activation policies, International Journal of Social Welfare, forthcoming.
 • D’Hooge, L., Achterberg, P., & Reeskens, T. (2017) Imagining Class: A Study into Material Class Position, Subjective Identification, and Voting Behavior across Europe. Social Science Research, forthcoming
 • Achterberg, P., Raven, J., & Van der Veen, R. (2014) The ideological roots of the support for welfare state reform: Support for distributive and commodifying reform in the Netherlands. International Journal of Social Welfare 23(2): 215-226.
 • Raven, J., Achterberg, P., Van der Veen, R. (2014) On Support for Welfare State Reforms and Deservingness in the Netherlands. Policy and Politics 43(1) 61-79.
 • De Koster, W., Achterberg, P., Van der Waal, J., Van Bohemen, S., & Kemmers, R. (2014) Progressiveness and the New Right: The Electoral Relevance of Culturally Progressive Values in the Netherlands. West European Politics 37(3) 584-604.
 • Houtman, D., Achterberg, P., & Derks, A. (2012) (first edition 2008). Farewell to the Leftist Working Class. New Brunswick, NJ: Transaction.
 • Van der Veen, R., Yerkes, M., & Achterberg, P. (Eds.) (2012) The Transformation of Solidarity: Changing Risks and the Future of the Welfare State. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Achterberg, P. (2006). Considering Cultural Conflict; Class Politics and Cultural Politics in Western Societies. Maastricht: Shaker Publishers
 • Mascini, P., Achterberg, P.,& Houtman, D. (2013) Neoliberalism and Work-Related Risks: Individual or Collective Responsibilization? Journal of Risk Research 16(10)1209-1224.
 • Achterberg, P., Raven, J., & Van der Veen, R. (2013) Individualization: a double-edged sword. Welfare, the experience of social risks, and the need for social insurance in the Netherlands. Current Sociology 61(7)949-965.
 • Van der Waal, J., De Koster, W. & Achterberg, P. (2013) Ethnic Segregation and Radical Right-Wing Voting in Dutch Cities. Urban Affairs Review 49(5)748-777.
 • De Koster, W., Achterberg, P. & Van der Waal, J. (2013) The New Right and the Welfare State: On the electoral relevance of welfare chauvinism and welfare populism in the Netherlands. International Political Science Review 34(1) 3-20.
 • Achterberg, P., Houtman, D., & Derks, A. (2011). Two of a Kind? An Empirical Investigation of Anti-Welfarism and Economic Egalitarianism. Public Opinion Quarterly, 75(4), 748-760
 • Raven, J., Achterberg, P., Van der Veen, R., & Yerkes, M. (2011). An institutional embeddedness of welfare opinions? The link between public opinion and social policy in the Netherlands (1970-2004). Journal of Social Policy, 40(2), 369-386.
 • Houtman, D., & Achterberg, P. (2010). Two lefts and two rights. Class voting and cultural voting in the Netherlands, 2002. Sociologie, 1(1), 61-76.
 • Van der Waal, J., Achterberg, P., Houtman, D., De Koster, W., & Manevska, K. (2010). Some are more Equal than Others; Economic Egalitarianism and Welfare Chauvinism in the Netherlands. Journal of European Social Policy 20(4), 350-63.
 • Achterberg, P., & Houtman, D. (2009). ‘Ideologically “Illogical”? Why Do the Lower-Educated Dutch Display so Little Value Coherence? Social Forces, 87(3), 1649-1670.
 • Achterberg, P., & Yerkes, M. (2009). One Welfare State Emerging? Convergence versus Divergence in 16 Western Countries. Journal of Comparative Social Welfare, 25(3), 189-201.
 • Van der Waal, J., Achterberg, P., & Houtman, D. (2007). Class Is Not Dead – It Has Been Buried Alive; Class Voting and Cultural Voting in Postwar Western Societies (1956-1990). World Political Science Review, 3(4), Article 3.
 • Van der Waal, J., Achterberg, P., & Houtman, D. (2007). Class Is Not Dead – It Has Been Buried Alive: Class Voting and Cultural Voting in Postwar Western Societies (1956-1990). Politics and Society, 35(3), 403-426.
 • Achterberg, P. (2006). Class Voting in the New Political Culture; Economic, Cultural and Environmental Voting in Late Modern Countries. International Sociology, 21(2), 237-261.
 • Achterberg, P., & Houtman, D. (2006). Why Do So Many People Vote “Unnaturally”? A Cultural Explanation for Voting Behavior. European Journal of Political Research, 45(1), 75-92.
 • Achterberg, P. & Raven, J. (2012) ‘Individualisation: A double-Edged Sword’, in: Van der Veen, R., Yerkes, M., & Achterberg, P. (Eds.) (2012) The Transformation of Solidarity: Changing Risks and the Future of the Welfare State (pp. 73-98). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Van der Veen, R., Achterberg, P. & Raven, J. (2012) ‘Contested Solidarity: Risk Perception and the Changing Nature of Welfare Solidarity’, in: Van der Veen, R., Yerkes, M., & Achterberg, P. (Eds.) (2012) The Transformation of Solidarity: Changing Risks and the Future of the Welfare State (pp. 45-72). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Achterberg, P., & Houtman, D. (2011) Two lefts and two rights. Class voting and cultural voting in the Netherlands, 2002.In: Dick Houtman, Stef Aupers & Willem de Koster (eds.) Paradoxes of Individualization. Ashgate.
 • Achterberg, P., & Houtman, D. (2003). Has There Really Been a Decline of Class Voting? Class Voting and Cultural Voting in Great Britain, 1974-1997. In Dick Houtman (Ed.), Class and Politics in Contemporary Social Science, Marxism Lite and Its Blind Spot for Culture (pp. 121-144). Hawthorne NY: Aldine de Gruyter
 • De Koster, W., Achterberg, P., & Van der Waal, J. (2014) Obstakels op de weg naar goede sociologie. In: Sociologie 10 (1), 10(1) 58-95.
 • De Koster, W., Achterberg, P., & Van der Waal, J. (2013) Nieuw rechts en de verzorgingsstaat; Verzorgingsstaatchauvinisme en -populisme onder het Nederlandse electoraat. In: Sociologie 9 (2):151-172.
 • Houtman, D., & Achterberg, P. (2012), Paul Kalma en de culturalisering van de politiek. Socialisme & Democratie, 69 (5) 45-49.
 • Houtman, D., & Achterberg, P. (2012), De Haagse kaasstolp en de mensen in de samenleving: Populisme en personalisering in de Nederlandse politiek. Bestuurskundige Berichten, 26 (2) 6-10.
 • Houtman, D., Achterberg, P., & Kemmers, R. (2012). De wedergeboorte van de fact-free politics: Pim Fortuyn en de nieuwe tegencultuur (2002-2012). Beleid en Maatschappij, 38(2) 179-193.
 • Houtman, D., Achterberg, P., & Kemmers, R. (2012) Fortuyns erfenis leeft voort, TSS Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken 5-6(juni 2012) 30-33.
 • Achterberg, P. & Houtman, D. (2012) Het zijn net mensen; Politieke personalisering en haar  gevolgen, Sociologie Magazine 20(2).
 • De Koster, W., Achterberg,P.,Houtman, D. & Van der Waal, J. (2010) ‘Van God Los. Post-Christelijk cultureel conflict in Nederland.’ Sociologie 6(3), 27-49
 • Houtman, D. & Achterberg, P. (2010). Een volk wars van betutteling: De gevolgen van Wilders’ succes voor SP, GroenLinks en PvdA. Spanning 12(11): 8-12.
 • Houtman, D., & Achterberg, P. (2010). ‘De Haagse kaasstolp’ en ‘de mensen in de samenleving’; Popularisering en personalisering in de Nederlandse politiek. Sociologie 6(1), 102-111.
 • Houtman, D., & Achterberg, P. (2010). Populisme in de polder: Afscheid van de linkse arbeidersklasse. Kritiek: Jaarboek voor socialistische discussie en analyse.2:11-31.
 • Manevska, K., Van der Waal, J., Achterberg, P., Houtman, D., & De Koster, W. (2010). “Sommigen zijn gelijker dan anderen”: Economisch egalitarisme en verzorgingsstaatschauvinisme in Nederland. Sociologie 6(1)3-25.
 • Houtman, D., & Achterberg, P. (2009). Arbeiders en schoolmeesters: een huwelijk in crisis. Socialisme en Democratie, 66(6), 22-27.
 • Achterberg, P. (2008). Stem Rita, Geert of Pim; Waar komen de nieuw-rechtse kiezers vandaan? TSS Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 9(1), 8-11.
 • Van der Waal, J., Achterberg, P., & Houtman, D. (2007). Klasse is niet dood – het is levend begraven; Klassengebonden stemgedrag en cultureel stemgedrag in westerse landen (1956-1990). Res Publica, XLIX(4), 559-577.
 • Achterberg, P. (2006). Het einde van links en rechts: realiteit of populaire mythe? Mens en Maatschappij, 81(1), 51-63.
 • Van der Waal, J., & Achterberg, P. (2006). Stille revolutie, contra-revolutie of cultureel conflict? Veranderingen in de politieke cultuur en hun invloed op het klassengebonden stemgedrag. Res Publica, XLVIII(4), 369-392.
 • Achterberg, P. (2005). Op weg naar een nieuwe politieke cultuur; Klasse en stemgedrag in laatmoderne samenlevingen. Sociologie, 1(1), 70-89.
 • Achterberg, P. (2004). Klassengebonden stemgedrag en de nieuwe politieke cultuur. Stemgedrag en de saillantie van politieke issues in partijprogramma’s. Tijdschrift voor Sociologie, 25(3), 335-354.
 • Achterberg, P., & Houtman, D. (2003). Het spook van de rechtse arbeidersklasse; Een culturele verklaring voor ‘tegennatuurlijk’ stemgedrag. Sociologische Gids, 50(1), 8-26.