Het land is in rep en roer over euthanasie. Waarom? Vanwege het meest recente rapport van de commissie Schnabel (niet deze, maar deze) kwam het maatschappelijke debat al los. En de afgelopen dagen werden we
bovendien ook nog eens getrakteerd op een 2DOC-documentaire over ‘De Levenseindekliniek’. En dat maakt de tongen helemaal los. Een schande roept de één. Een goed idee roept een tweede. Hoe je denkt over euthanasie, is een kwestie van geloof, roept een derde. Nee hoor, roept Kees van der Staaij (de vierde): iemands geloofsovertuiging hoeft niet per se een reden te zijn om tegen of voor te zijn. Hij stelt: ‘Je hoeft geen christen te zijn om tóch grote waarde toe te kennen aan de bescherming van het leven’. Maar hoe zit dit nu precies met euthanasie? Hoe ziet het Nederlandse publiek deze zaak? Wie is er voor, wie is er tegen?

Eerst maar eventjes: Hoe kijkt het Nederlandse publiek in vergelijkend perspectief aan tegen deze kwestie? Het grafiekje hieronder laat, op een schaal van 1 tot 10, zien dat ons kikkerlandje behoorlijk tolerant is als het gaat om beëindigen van het leven.[lees verder]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *